Mýty a realita o kombinaci antibiotik s alkoholem

Všichni lidé čas od času onemocní a mnoho z nich se musí uchýlit k antibiotikům. Ve společnosti se všeobecně věří, že tyto drogy nejsou kompatibilní s alkoholem, ale co když se doba léčby shoduje s prázdninami? Kde je pravda a kde jsou legendy v našem chápání interakce antibiotik s alkoholem?

Antibiotika a alkohol

Antibiotika jsou léčiva určená k boji proti bakteriím. Pronikají do patogenních mikroorganismů nebo narušují jejich metabolismus a narušují jej zcela nebo částečně.

Lékaři stále řeší problém kompatibility antibiotik s alkoholem a kdy pít po terapii různými způsoby. Existuje mnoho lékařů, kteří důrazně doporučují, aby pacienti během terapie zcela vylučovali alkoholické nápoje, aby se předešlo důsledkům současného příjmu antibiotika a alkoholu. Vysvětlují to tím, že tyto léky společně s ethanolem ničí játra a negují účinnost léčby..

Samotný alkohol však způsobuje intoxikaci a dehydrataci. Pokud pijete antibiotika s velkými dávkami alkoholu, tělo se oslabí, a v tomto případě se účinnost léčby samozřejmě sníží.

Rozlišuje se také množství antibiotik, která vstupují do disulfiramové reakce s ethanolem. Jejich současný příjem s alkoholem je kontraindikován, protože způsobuje intoxikaci, doprovázenou nevolností a zvracením, křeče. Ve velmi vzácných případech je smrt možná.

Mýty a realita

Historicky existují ve společnosti mýty o komplikacích po pití alkoholu během léčby antibiotiky.

Hlavní mýty jsou následující:

 • Alkohol neutralizuje účinek antibiotik.
 • Alkohol a antibiotika mohou zvýšit poškození jater.
 • Alkoholické nápoje snižují účinnost experimentální terapie.

Ve skutečnosti jsou tyto práce pravdivé jen částečně, což potvrzují výsledky četných studií kompatibility. Dostupné údaje zejména naznačují, že příjem alkoholických nápojů nijak neovlivňuje farmakokinetiku většiny antibiotik..

Na přelomu 20. a 21. století byl proveden velký výzkum společného působení antibakteriálních drog a alkoholu. Pokusy se týkaly lidí a laboratorních zvířat. Výsledky antibiotické terapie byly stejné v experimentálních i kontrolních skupinách, ale nedošlo k významným odchylkám v absorpci, distribuci a vylučování účinných látek léčiv z těla. Údaje z těchto studií ukázaly, že při užívání antibiotik můžete pít alkohol.

V roce 1982 finští vědci provedli sérii experimentů mezi dobrovolníky, jejichž výsledky ukázaly, že antibiotika skupiny penicilinů nepřicházejí do reakce s ethanolem, a proto je lze konzumovat s alkoholem. V roce 1988 španělští vědci testovali kompatibilitu amoxicilinu s alkoholem: u skupiny subjektů byly odhaleny pouze nevýznamné změny v rychlosti absorpce látky a doba zpoždění..

Kromě toho vědci z různých zemí v různých dobách učinili podobné závěry o erytromycinu, cefpiromu, azithromycinu a mnoha dalších antibakteriálních lécích. Bylo také zjištěno, že farmakokinetické parametry některých antibiotik, například skupiny tetracyklinů, jsou významně sníženy vlivem alkoholu. Bylo však identifikováno méně léků s takovým účinkem..

Vědci z celého světa vyvracejí také rozšířené přesvědčení, že alkoholické nápoje v kombinaci s alkoholem zvyšují poškození jater. Alkohol může spíše zvýšit hepatoxicitu antibakteriálních léků, ale pouze ve velmi vzácných případech. Tato skutečnost se stává spíše výjimkou z pravidla..

Vědci také prokázali, že ethanol neovlivňuje antibiotika azithromycin, travofloxacin a ceftriaxon používaný při léčbě experimentální pneumokokové infekce u experimentálních potkanů. Zajímavé výsledky byly získány během experimentů s moxifloxacinem: ukázalo se, že krysy, které během příjmu léčiva dostávaly malé dávky alkoholu, rychle vyléčily.
Proč je obvyklé tvrdit, že alkohol a antibiotika nejsou kompatibilní:

Důvody neslučitelnosti

Navzdory skutečnosti, že byla prokázána bezpečnost současného podávání většiny antibiotik společně s alkoholem, se rozlišuje řada léků neslučitelných s alkoholem. Jedná se o léčiva, jejichž účinné látky vstupují do disulfiramové reakce s ethylalkoholem - především nitroimidazoly a cefalosporiny.

Důvod, proč nemůžete brát současně antibiotika i alkohol, spočívá ve skutečnosti, že složení výše uvedených léků obsahuje specifické molekuly, které mohou změnit metabolismus ethanolu. Výsledkem je zpoždění v eliminaci acetaldehydu, který se hromadí v těle a vede k intoxikaci..

Proces je doprovázen charakteristickými příznaky:

 • intenzivní bolest hlavy;
 • bušení srdce;
 • nevolnost s zvracením;
 • teplo v obličeji, krku, hrudi;
 • potíže s dýcháním;
 • křeče.

Lékaři dovolují malou spotřebu alkoholu při léčbě peniciliny, antimykotiky a některými širokospektrálními antibiotiky. Část obohaceného nápoje při užívání těchto léků neovlivní účinnost léčby a nebude mít negativní účinky na zdraví.

Když můžete

Zatímco většina antibiotik může být konzumována s alkoholem, není dovoleno současně. Čím lépe pijete takové drogy, je uvedeno v pokynech. Například účinnost erythromycinu a tetracyklinů zvyšuje pití s ​​alkalickou minerální vodou a sulfonamidy, indometacin a reserpin - mléko.

Pokud antibiotikum nevstoupí do disulfiramové reakce s ethanolem, můžete pít alkohol, ale ne dříve než 4 hodiny po droze. Toto je minimální doba, po kterou cirkulují antibiotika v krvi, a je to odpověď na otázku, kolik můžete pít po užití léku. V každém případě je během léčebného období povoleno užít pouze malou dávku alkoholu, jinak se dehydratace začne v těle a antibakteriální léčivo se jednoduše vylučuje močí.

závěry

Mýtus nekompatibility antibiotik a alkoholu se objevil v minulém století, zatímco existuje několik hypotéz o příčinách jeho výskytu. Podle jedné z nich autorství legendy patří venereologům, kteří chtěli varovat své pacienty před opilstvím..

Existuje také předpoklad, že mýtus byl vynalezen evropskými lékaři. Penicilin byl vzácný lék ve 40. letech 20. století a vojáci rádi pili pivo, které má diuretický účinek a lék z těla odstraňuje..

Nyní bylo prokázáno, že alkohol ve většině případů neovlivňuje účinnost antibiotik a nezvyšuje poškození jater. Pokud účinné látky léku nevstoupí do disulfiramové reakce s ethanolem, můžete během léčby pít alkohol. Je však třeba dodržovat 2 hlavní pravidla: nezneužívejte alkohol a nepijte s ním antibiotikum.

Proč byste neměli brát alkohol s antibiotiky?

Indikace

Proč byste neměli brát alkohol s antibiotiky?

Poměrně často se pacienti obracejí na svého lékaře s otázkou, zda je možné kombinovat alkohol a antibiotika?

Každý člověk musí řešit nemoci, které lze porazit pouze pomocí speciálních antimikrobiálních léků. Ty, jak víte, jsou docela agresivní drogy, proto je antibiotická terapie spojena s určitými omezeními, včetně užívání alkoholu.

Obrázek 1 - Antibiotika a alkohol: je možné nebo lepší odmítnout?

Otázka, zda je možné brát alkohol během užívání antibiotik, je sporná - v médiích najdete protichůdné názory. Dříve, během svátku, pozvaný host mohl snadno odmítnout další část nápoje a citovat antibiotickou léčbu. Sympatizovali s takovou osobou a nepřesvědčili ho, aby pil. Nyní může být proti, s odkazem na články v různých publikacích, s tvrzením, že alkoholické nápoje nenarušují proces hojení. Kde je pravda?

Kombinace alkoholu a antibiotik jsou hlavní rizika

Odůvodněním zákazu současného užívání antimikrobiálních látek a intoxikačních nápojů lékaři obvykle vysvětlují omezení z následujících důvodů:

 • Alkohol blokuje (snižuje) terapeutický účinek antibiotik a / nebo způsobuje nežádoucí reakce. Účinnost terapie se snižuje.
 • Při současném užívání alkoholu a antibakteriálních látek dochází k vážnému toxickému poškození jater a dalších orgánů.

Jak pravdivá jsou tato tvrzení?

Příjem intoxikovaných nápojů může skutečně snížit terapeutický účinek léčiv. Je to zejména kvůli skutečnosti, že alkohol buď ničí samotnou účinnou látku, nebo ztěžuje antibiotikům vázat se na proteiny patogenů. Navíc pití alkoholu může vést k rychlejšímu vylučování léčiva z těla, což snižuje jeho účinnost nebo naopak zpomaluje vylučování zbytků léčiva, což vede k nežádoucím příznakům.

Výzkum a lékařská praxe potvrzují, že alkohol i antibiotika mají tlumivý účinek na játra.

Obrázek 2 - Játra pod dvojitým úderem

Není náhoda, že pokyny pro antibakteriální léčiva naznačují jejich negativní účinek na tento důležitý orgán (některé léky jsou u lidí se závažnými onemocněními jater zcela kontraindikovány). Pokud kombinujete alkohol a antibiotikum, játra trpí dvakrát, takže obavy lékařů jsou plně odůvodněné. Mimochodem, nejen játra jsou pod útokem: „koktejl“ alkoholu s antimikrobiálními drogami negativně ovlivňuje činnost kardiovaskulárního systému, je také nebezpečný pro pankreas a centrální nervový systém.

Jednou v těle se alkohol postupně rozkládá na oxid uhličitý a vodu. Čím rychleji se alkohol zpracovává, tím méně poškozuje tělo. Při současném užívání alkoholu a antibiotik se však užívání alkoholu zpomaluje, protože antibiotikum blokuje enzym alkohol dehydrogenázu, která je nezbytná pro rozklad. Z tohoto důvodu se v krvi hromadí toxický metabolit alkoholu, který otráví tělo..

Jaká jsou tvrzení odborníků, kteří se domnívají, že alkohol neovlivňuje působení běžně používaných antibiotik??

Obrázek 3 - Mohu pít alkohol s antibiotiky?

Bylo možné prokázat negativní vliv alkoholu na antibiotika?

Aby bylo možné odpovědět na otázku, zda je možné pít alkohol během užívání antibiotik, byly provedeny příslušné studie.

Vědci provedli laboratorní pokusy na zvířatech a poté pozvali dobrovolníky, aby se zúčastnili výzkumu. Byla jim nabídnuta léčebná kúra s antibakteriálními činidly, během nichž mohli pít alkohol. Hlavním cílem, který si organizátoři experimentů stanovili, bylo zjistit, jak alkohol (ethanol) ovlivňuje antibiotika..

Výzkum ukázal, že je nepravděpodobné, že by většina antibakteriálních látek interagovala s alkoholem. Jinými slovy, nemá žádný významný účinek na drogy..

Tento závěr byl učiněn na základě toho, že účinek antibiotické terapie ve skupině pacientů, kde byl alkohol zakázán, a ve skupině, kde pacienti konzumovali intoxikované nápoje, byl stejný. Ukazatele absorpce, distribuce a stahování léčiv byly téměř stejné, s malými odchylkami..

Obrázek 4 - Většina antibiotik nereaguje s alkoholem

Neskočte však k závěru, že kombinace alkoholu a antibiotik nepředstavuje žádnou hrozbu. Odborníci věnují pozornost těmto nuancím:

 • Studie byly sporadické, takže není možné hovořit se 100% jistotou o bezpečnosti kombinace..
 • Během experimentů byly použity malé dávky alkoholu (nemluví se o nekontrolovaném nadměrném příjmu omamných nápojů)..
 • Provedené studie se týkaly výhradně interakce léčiva s ethylalkoholem. Nikdo nepopřel negativní účinek symbiózy antibiotik + alkoholu na játra a celé tělo jako celek.

5 důvodů, proč by antibiotika neměla být kombinována s alkoholem

 • Alkohol narušuje normální metabolismus (zhoršuje se vstřebávání živin).
 • Alkohol zvyšuje hladinu cukru v krvi.
 • Alkohol vyčerpává tělo, poškozuje imunitní systém.
 • Tato kombinace může vést k alergickým reakcím.
 • Není možné předpovědět výsledek interakce alkoholu a antibiotik v každém konkrétním případě z důvodu individuálních charakteristik organismu..

Kdy a proč je užívání antibiotik a alkoholu zcela zakázáno?

Podle dostupných údajů tedy většina antibiotik při užívání nápojů obsahujících ethylalkohol nemění své farmakologické vlastnosti a nemá významné vedlejší účinky. Mezi antimikrobiální léky však patří i ty, které rozhodně nelze kombinovat se silnými nápoji, protože takový tandem vede k nebezpečným následkům.

Co jsou antibiotika nekompatibilní s alkoholem? Tato kategorie drog zahrnuje fondy, které:

  Pokud jsou konzumovány současně s produkty obsahujícími alkohol, vedou k závažným metabolickým poruchám (metabolismus). Již jsme psali výše, že k rozpadu ethylalkoholu na bezpečné složky je zapotřebí speciální enzym. Pro zpracování některých antibiotik je tento enzym také potřebný, ale jeho množství v těle nemusí stačit k rozpadu alkoholu i drog, což vede k hromadění škodlivých látek (intoxikace těla). Aby nedošlo k otravě těla, je zakázáno pít alkohol současně s takovými antimikrobiálními léčivy, jako je vorikonazol, ketokonazol, itrokenazol, erytromycin, cimetidin a jejich analogy.

 • Způsobují disulfiramovou reakci. Jedná se o antibiotika, která zabraňují rozkladu ethylalkoholu, a tím přispívají k hromadění jedovaté látky - acetaldehydu. Proto je taková kombinace, jako je tinidazol a alkohol (toto antibiotikum, které je předepsáno při léčbě trichomoniázy), kontraindikována, v kombinaci s alkoholem, vede k nevolnosti a zvracení. K podobné reakci dochází, když se metronidazol, cefotetan, chloramfenikol, tetracyklin a některá další antibakteriální činidla užívají současně s alkoholem.
 • Termín "disulfiram-like reakce" (aka flushing reakce) je spojen s lékem stejného jména, disulfiram, který se používá při léčbě závislosti na alkoholu. Terapie je následující: pacientovi jsou implantovány tablety disulfiramu řezem do podkožní tkáně, který blokuje odbourávání alkoholu. Pokud takový člověk konzumuje alkohol, rozvine bolestivé a nepříjemné příznaky: bušení srdce, nevolnost, zvracení atd..

  Obrázek 5 - Co se stane, když užijete antibiotika a alkohol?

  Při kombinaci s opojnými nápoji mají depresivní účinek na centrální nervový systém. Lidé, kteří jsou léčeni cykloserinem, thalidomidem a jinými antimikrobiálními drogami, si stěžují na závratě, slabost, ospalost a křeče. Tento stav je obzvláště nebezpečný, pokud je osoba mimo domov..

  Lékaři věnují pozornost tomu, aby se zákaz užívání výrobků obsahujících alkohol neomezoval na sklenici vodky nebo brandy (při užívání antibiotik se doporučuje na chvíli zapomenout na víno i pivo). Ethylalkohol lze nalézt v jiných potravinách a lécích, takže pokud potřebujete brát více než jeden lék, měli byste se ujistit, že neobsahují alkohol. Podobně je třeba dodržovat omezení bez ohledu na to, ve které lékové formě se lék používá - ve formě tablet, sirupu nebo vnější masti..

  Co se stane, pokud pijete antibiotika a alkohol: nežádoucí důsledky

  Často slyšíte, že někteří známí praktikovali pití alkoholu a užívání antibiotik a z takové pochybné kombinace neměl nic špatného. Ale nikdo neví, co se dělo v těle této osoby a jak se to dělo s jeho zdravím. Ale v lékařské praxi existuje mnoho zaznamenaných případů, kdy kombinace intoxikovaného lektvaru s drogami vedla k:

  • porušení v játrech;
  • závažné poruchy mozku a centrálního nervového systému (bolesti hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, křeče);
  • problémy se spánkem;
  • vývoj onemocnění gastrointestinálního traktu;
  • bolestivé pocity v břiše;
  • negativní kožní reakce (zarudnutí, vyrážka);
  • nárůsty krevního tlaku, snížená srdeční aktivita;
  • anafylaktický šok.


  Obrázek 6 - Příznaky po požití alkoholu

  Je třeba věnovat pozornost dalšímu bodu: kdy můžete začít pít alkohol po užívání antibiotik. Na konci terapie je vhodné před otevřením láhve oblíbeného vína nebo koňaku stát ještě několik dní. Důvodem je skutečnost, že odstranění rozkladných produktů léčiva z těla trvá nějakou dobu (u různých léků se tato období liší, podrobné informace lze získat od svého lékaře nebo podle pokynů).

  Proč existuje silné přesvědčení, že alkohol a antibiotika by neměly být míchány?

  Alkohol je nežádoucí používat v kombinaci s mnoha léky, nejen s antimikrobiálními léky. Proč je však vždy přesně zakázána kombinace s antibiotiky?

  Existují dvě historické teorie vysvětlující, proč lékaři vždy obhajovali úplné odmítnutí intoxikantů během antibiotické terapie..

  Existuje názor, že venereologové jako první zavedli kategorický zákaz konzumace alkoholu během léčby antibiotiky..

  Milující pacienti pili v průběhu léčby a, opilý, znovu šli ke kněžkám lásky. Aby nedocházelo k opětovnému infikování pacientů, lékaři vystrašili svá oddělení, že při užívání alkoholu spolu s antibiotiky riskovali smrt..

  Během války byl penicilin vyžadován v obrovském množství a v nedostatku. Cenný lék proto musel být extrahován z moči vojáků podstupujících antibiotickou terapii. Moč byla odebrána pacientům, od nichž bylo získáno antibiotikum.

  V důsledku užívání alkoholu (zotavujícím se vojákům bylo umožněno pít pivo) byla výroba penicilinu obtížná. Proto byl zaveden úplný zákaz pití pro všechny, kterým bylo ukázáno antibiotikum..

  Shrnutí pro ty, kteří uvažují o tom, zda pít alkohol při užívání antibiotik

  • Studie ukázaly, že alkohol významně neovlivňuje účinnost nejmodernějších antibakteriálních léčiv. Existuje však seznam léků, které je přísně zakázáno užívat s jakýmikoli silnými nápoji..
  • Přestože byl názor odborníků na kompatibilitu alkoholických nápojů a antibakteriálních látek rozdělen (s výjimkou těch léků, pro která jsou omezení kategorická), většina z nich má sklon věřit, že je lepší, aby pacient během léčby odmítal alkohol. Současně byste měli vědět: pokud během léčby stále pijete sklenku vína, neměli byste odmítnout vzít další antibiotikum (opět, pokud se jedná o lék, u kterého není jasná kontraindikace na alkohol).

  Abyste se ujistili, že vaše antibiotikum není zahrnuto do skupiny léků, které nelze kombinovat s alkoholickými nápoji, poraďte se se svým lékařem a pečlivě si přečtěte pokyny.

  Video - Proč nemůžete pít alkohol při užívání antibiotik?

  Proč nelze kombinovat alkohol a antibiotika

  Kompatibilita léčiva s alkoholem závisí na typu antibakteriálního činidla. Některá antibiotika (metronidazol, nitrofuranové deriváty, tinidazol) blokují enzym, který štěpí alkohol. Proto se toxické látky hromadí v krvi. Poté, co se tyto prostředky vezmou, v důsledku se periferní plavidla rozšíří a způsobí zarudnutí obličeje..

  Jedovaté látky, které se hromadí v krvi, vedou k nevolnosti a zvracení. Reakci na otravu doprovází arytmie a závratě. Pití alkoholu bez antibiotik může samozřejmě způsobit podobné příznaky..

  Je však nepravděpodobné, že po předepsání léku lékař podrobně řekne, jak dlouho trvá pití alkoholu. Bohužel nebudete slyšet odůvodněnou odpověď. Pokyny vždy obsahují informace o kompatibilitě léku s alkoholickými nápoji a jinými drogami..

  Teprve po podrobném vysvětlení můžeme dojít k závěru, zda stojí za to riskovat vaše zdraví a jak dlouho po jeho užití můžete pít. Je třeba říci, že existují antibakteriální léky, které neinteragují s alkoholy. Kategorická kontraindikace existuje pouze pro metronidazol a léky v této skupině.

  Proč nemůžete kombinovat alkohol a antibiotika

  Na farmakologickém trhu existuje celá řada antibakteriálních léčiv, z nichž každé má jinou účinnou látku, ale stejný mechanismus účinku, který je zaměřen na potlačení a ničení patogenních bakterií. Mnoho lidí má negativní postoj k antibiotikům, protože jejich příjem je již pro lidské tělo škodlivý a v kombinaci s alkoholickými nápoji je to mocná zbraň. Alkoholické nápoje zvyšují vedlejší účinky antibakteriálních léků, čímž snižují jejich účinnost. Kromě toho alkohol a antibiotika způsobují silnou „ránu“ na játra, která se nedokáže vypořádat se dvěma toxickými látkami. Mezi hlavní důvody, proč by alkohol s antibiotiky neměl být užíván, lze rozlišit následující faktory:

  • Alkohol zvyšuje vedlejší účinky antibiotik.
  • Alkohol snižuje terapeutickou účinnost antibakteriálních léčiv.
  • Látky rozkládající alkohol zatěžují tělo, což komplikuje nebo zpomaluje proces léčby.
  • Alkohol narušuje vylučovací orgány, což způsobuje jeho hromadění v těle.
  • Kombinace těchto dvou může vést k závažné alergické reakci.

  Je důležité si uvědomit, že ani profesionální lékaři a chemici nemohou se 100% jistotou říci, co se stane, když ethylalkohol interaguje s účinnou látkou antibiotik. Farmaceutické společnosti neprovádějí speciální testy, protože většina z nich si je jistá, že by někdo nemyslel na kombinaci alkoholu a alkoholu..

  V praxi většina lidí při předepisování jednoho nebo druhého antibiotika odmítá pít alkohol, ale existuje také typ lidí, kteří ignorují doporučení lékaře nebo informace uvedené v pokynech pro léčivo, a proto riskují své zdraví, kombinují antibiotika a alkohol.

  Časové okno

  V pokynech jsou uvedena antibiotika, u kterých nenajdete informace o kompatibilitě s ethylalkoholem. Jedná se o antimykotika, vankomycin, rifamycin, heliomycin, léky s penicilinem.

  Jak již bylo uvedeno výše, tato mezera v pokynech nedává „zelené světlo“. Zvažte osobnost vašeho těla. U některých způsobí kombinace alkoholu a antibiotika pouze mírnou intoxikaci a u některých je dokonce pravděpodobnost fatálního případu.

  Pokud jste v pokynech nenašli informace o tom, jak dlouho po opětovném pití alkoholu, vyhledejte jinou. Pokyny předepisují rychlost stažení účinných látek léčiva z těla bez selhání. Najděte hodnotu odpovídající stoprocentnímu vyloučení z těla. Existuje několik složek, které v těle přetrvávají dva týdny. Proto musíte na takovou dobu odložit liberalizaci..

  Kromě toho je minimální doba abstinence tři dny. Samozřejmě, pokud máte nějaké dotazy, je lepší kontaktovat svého lékaře, který vysvětlí odpovědi na vaše otázky..

  Proč byste neměli pít alkohol s antibiotiky

  Existuje celá řada důvodů, proč nelze antibiotika a alkohol kombinovat.

  Seznamujme nejčastěji.

  Reakce podobná disulfiramu

  Uvedená látka se používá při komplexní léčbě alkoholismu jako prostředek k rozvoji averze k alkoholu. Sama o sobě nemá žádný účinek na tělo, ale při smíchání s alkoholem se objevuje řada negativních účinků..

  V případě alkoholu je to kontraindikováno z toho důvodu, že metabolity vznikající při absorpci antibiotik komplikují proces rozkladu alkoholu. Výsledkem tohoto procesu je zejména zvýšený obsah acetaldehydu v těle, který může způsobit řadu negativních reakcí:

  • Silná bolest hlavy;
  • tachykardie;
  • nevolnost;
  • zvracení;
  • horečka v obličeji, krku a hrudi;
  • potíže s dýcháním;
  • křeče.

  Při vysokých dávkách obou látek existuje možnost smrti..

  Z tohoto důvodu jsou antibiotika nitroimidazolových a cefalosporinových skupin nekompatibilní s alkoholem..

  Navíc to, jak směs alkoholu a antibiotik ovlivňuje tělo, nebude záviset na formě jejich uvolňování. Stejné příznaky budou pozorovány při injekci a při podání v jiné formě - například kapky, tablety, tobolky, suspenze atd..

  Toxické účinky vytvořených metabolitů na játra.

  Řada typů antibiotik (zejména ze skupiny tetracyklinů) tvoří ve směsi s alkoholem sloučeniny toxické pro játra ve vysokých dávkách, které mohou způsobit nástup hepatitidy s drogami.

  Některá antibiotika (například erytromycin, cimetidin, antimykotika vorikonazol, itrakonazol, ketokonazol a další) vyžadují pro absorpci stejné enzymy jako alkohol. Z mnoha důvodů v případě současného příjmu alkoholu a drog tento enzym v léčivech chybí. Výsledkem je zvýšená akumulace léku v těle, což ohrožuje intoxikaci.

  Depresivní účinek na nervový systém.

  Dalším projevem, který se stane, pokud pijete antibiotika s alkoholem, je nadměrná inhibice psychomotorických dovedností. Jak víte, některá antibiotika mají depresivní účinek na vědomí. Mezi ně patří cykloserin, ethionamid, thalidomid a některé další. Alkohol má podobný účinek. Proto současný příjem těchto drog a alkoholu může způsobit velmi výraznou mentální retardaci..

  Tvrzení, že alkohol lze použít s antibiotiky, je tedy zásadně nesprávné..

  Moderní výzkum sice ve většině případů potvrzuje nepřítomnost vedlejších účinků, ale s ohledem na kombinaci negativních účinků alkoholu a antibiotik na tělo je lepší tuto kombinaci odmítnout. Kromě toho, vzhledem k nedostatku znalostí ohledně klasifikace použité drogy, můžete získat výraznou negativní reakci těla. Toto riziko je nepřiměřené..

  Je třeba vědět, že existuje tabulka kompatibility různých typů antibiotik a alkoholu. Pro snížení rizika negativních účinků je vhodné tyto informace prostudovat.

  Nejprve si vyjmenujeme, jaká antibiotika lze brát s alkoholem.

  1. Peniciliny: Amoxiclav, Amoxicilin (Flemoxin), Ampicilin, Oxacillin, Karbenicilin, Ticarcillin, Azlocillin, Piperacillin.
  2. Antimykotika: nystatin, klotrimazol, afobazol.
  3. Širokospektrální antibiotika: Heliomycin, UnidoxSolutab, Levofloxacin, Moxifloxacin, Trovafloxacin, Cefpirome, Ceftriaxon, Azithromycin, Augmentin, Flemoxin solutab.

  Musíte také vědět, která antibiotika by neměla být užívána s alkoholem..

  • Nitroimidazoly: Metronidazol, Tinidazol, Trichopolum, Tiniba, Fazizhin, Klion, Flagil, Metrogyl.
  • Cefalosporiny: Suprax, Cefamandol, Cefotetan, Moxalactam, Cefobid, Cefoperazone.
  • Další antibiotika: Levomycetin, Bactrim, Ketoconazole, Trimethoprim-sulfamethoxazol, Co-trimoxazol, Biseptol, Nizoral, Doxycycline (jiné jméno je Unidox antibiotikum).

  Mýty o kompatibilitě alkoholu a antibiotik

  Existuje velké množství chybných názorů ohledně důsledků pití alkoholu při užívání antibiotik kvůli nedostatečným znalostem v oblasti farmakologie a fyziologie..

  Současný příjem antibiotik a alkoholu neovlivňuje játra.

  Tento mýtus vůbec nevydrží kritiku. Pokud jde o toxické účinky ethanolu a jeho metabolitů na tkáň jater, je již dlouho znám a zdá se každému. Také většina typů antibiotik se rozkládá v játrech, což v každém případě vytváří určitou zátěž na tento orgán..

  Kombinace léků a pití tak značně zatěžuje játra. Výsledky studií, podle nichž interakce alkoholu a antibiotik nemá žádný účinek na játra, interpretují situaci jednostranně..

  Většina z těchto drog ve skutečnosti netvoří žádné nebezpečné látky v kombinaci s ethanolem. To však nezpochybňuje skutečnost, že v důsledku kombinovaného užívání drog a silných nápojů dochází ke zvýšené zátěži jater..

  Když pijete antibiotika, alkohol, který pijete, s nimi nereaguje.

  Studie prokázaly, že mezi většinou antibiotik a ethanolem neexistuje žádná reakce.

  Je však třeba poznamenat, že užívání vysoce kvalitního alkoholu v naší době je poměrně vzácné. V praxi obsahuje alkohol často velmi velké množství různých nečistot, včetně spalinových olejů a toxických alkoholů. Reakce mezi takovými látkami a antibiotiky může mít nejhorší důsledky..

  Pití alkoholu nemá vliv na účinnost léčby.

  A opět jednostranně interpretované výsledky lékařského výzkumu pomáhají milovníkům alkoholu. Ve skutečnosti většina typů antibakteriálních léčiv při kombinaci s alkoholem neztrácí své vlastnosti. Kromě toho v případě konzumace malého množství alkoholu nedochází k žádné reakci..

  Ale uprostřed radosti z důkazů slučitelnosti léků a chlastu každý z nějakého důvodu zapomíná na praktické aspekty této situace..

  Účinnosti použití jakýchkoli antibiotik je dosaženo, pouze pokud jsou dostatečně koncentrovaná v těle. Vzhledem k tomu, že je nepravděpodobné, že by někdo zastavil u 50 gramů alkoholu antibiotiky, bude mít alkohol v každém případě diuretický účinek. Spolu se zbytkem tekutiny budou vylučovaná antibiotika také vylučována z těla, což jim nedovolí dosáhnout požadované nasycení a zajistit účinnost léčby.

  Pokud si uděláte přestávku mezi užíváním léků a alkoholem, neprojeví se negativní účinky.

  Všechny typy antibiotik po užití jsou v těle dlouhou dobu, některé typy - až týden a makrolidy až 10 dní. Pokud tedy pijete antibiotikum ráno a alkohol večer, účinek takové léčby bude nanejvýš nulový, v nejhorším případě se mohou objevit závažné negativní důsledky..

  Minimální interval, po kterém můžete pít alkohol po užití antibiotik, je období čtyř hodin. Po léčbě antibiotiky lze alkohol v zásadě užívat až po tom, kolik dní.

  Odpověď na otázku, co dělat, když je po požití alkoholu spolu s antibiotiky špatná, bude záviset na typu použitého léku. Obecná doporučení v tomto případě nelze poskytnout, proto, pokud se cítíte horší, budete se muset poradit s lékařem.

  Nedostatek terapeutického účinku

  Tento důsledek současného příjmu ethanolu s antimikrobiálními látkami je nejnebezpečnější. Molekuly antibakteriálních léků vstupujících do lidského těla se vážou na proteiny, v jejichž roli jsou patogeny.

  Po užití určité dávky alkoholických nápojů jsou proteiny mírně modifikovány. V tomto případě mnoho antibakteriálních látek reaguje s ethanolem. V tomto případě je léčba jednoduše neúčinná a zbytečná. Ukazuje se, že člověk pije léky, „jedy“ své tělo, ale z toho nemá smysl. Po takovém ošetření je lékař nucen předepsat nový průběh dalších antibiotik. To může trvat docela dlouho..

  Vše, co potřebujete vědět o alkoholu

  Jak víte, mnoho drog reaguje s alkoholem za vzniku nebezpečných sloučenin. Proto je vhodné před smícháním drog užívaných s alkoholem zjistit pravděpodobné důsledky.

  Samostatně je nutné se zdržovat při příjmu alkoholu v průběhu antibiotik. Stávající názor, že alkohol neutralizuje antibiotika, není zcela pravdivý, ale ve většině případů je zcela blízko skutečnosti. Nemoc se začíná vyvíjet, jako by se neprováděla žádná léčba.

  Podrobněji se budeme zabývat situací, jak alkohol ovlivňuje antibiotika v hlavní části tohoto článku..

  Kolik alkoholu lze použít po antibiotikach

  Jak víte, po antibiotikách je alkohol zakázán. Pokud osoba vypila antibiotika, je nutné před konzumací alkoholu udržet určitý interval, jinak se pravděpodobnost negativních účinků výrazně zvyšuje.

  Okamžik, kdy můžete začít pít alkohol, závisí na době vylučování antibiotik z těla. V každém případě, pokud pacient ráno pil antibiotika, je lepší zdržet se večerních shromáždění s omamným nápojem. Ani krátkodobé léky nebudou staženy na krátkou dobu, což způsobí zbytečnou zátěž orgánů a systémů těla oslabenou chorobou.

  Důležitá skutečnost

  Jak dlouho budete muset po antibiotikách čekat, bude záležet především na tom, zda jsou použité léky kompatibilní s alkoholem, a také na době, kdy je léčivo z těla odstraněno. Čím větší je zdravotní riziko spojené s kombinací tohoto léku s ethanolem, tím delší je interval mezi koncem vysazení léku a okamžikem bezpečného příjmu alkoholu.

  Doba eliminace, stejně jako úroveň toxicity pro organismus, pokud je smíchán s alkoholem, bude záviset na typu použitých antibiotik..

  Patří sem léky, jako je metronidazol, tinidazol a seknidazol. V případě jejich použití lze alkohol užít nejdříve 48 hodin po ukončení příjmu, protože tyto léky vyvolávají reakci podobnou disulfiramu.

  Molekulární struktura tohoto léčiva je do jisté míry podobná disulfiramu, a proto, když se smíchá s ethanolem, vytvoří reakci podobnou disulfiramu. Minimální doba, po které můžete konzumovat alkohol, je 24 hodin. V případě onemocnění močového systému se interval prodlužuje.

  Tento typ antibiotika má tlumivý účinek na nervový systém, pokud je smíchán s vysokými dávkami alkoholu, může způsobit kómu. Alkohol lze konzumovat nejdříve po 36 hodinách.

  Tento typ antibiotika, pokud je smíchán s alkoholem, má výrazný toxický účinek na játra a má poměrně dlouhou eliminační dobu. Alkohol můžete pít nejméně po 72 hodinách.

  Míchání s alkoholem může způsobit zvracení, záchvaty a disulfiramovou reakci. Alkohol můžete pít nejdříve 24 hodin po posledním příjmu takového léku;

  Při smíchání s alkoholem mají výrazný toxický účinek na sluchový a močový systém. Po ukončení léčby těmito drogami lze alkohol užít nejdříve o dva týdny později..

  Smíchání tohoto léku s ethanolem může poškodit centrální nervový systém a játra a způsobit reakci podobnou disulfiramu. Silné nápoje je možné konzumovat nejdříve 4 dny po ukončení léčby.

  V případě pití alkoholu až do úplného stažení léčiva z těla se zvyšuje riziko cirhózy jater, zejména při užívání erytromycinu. Od většiny ostatních drog se liší pomalým vylučováním z těla. Alkohol můžete pít nejdříve po 7 dnech.

  Léčivo proti tuberkulóze Isoniazid.

  Pokud je smíchán s alkoholem, může způsobit fulminantní hepatitidu vyvolanou léky. Po léčbě takovýmto lékem by se neměly konzumovat žádné alkoholické nápoje měsíc po skončení příjmu..

  A co nealkoholické pivo

  Mnoho lidí podstupujících antibiotickou terapii nepije alkohol, ale zároveň věří, že pokud je alkohol zakázán, může být dobře nahrazen nealkoholickým pivem. Proč ne? A začnou ji používat, někdy i ve velmi velkém množství. Nealkoholické pivo však ve skutečnosti není všechno nealkoholické. Obsahuje určitý podíl alkoholu. Je to samozřejmě méně než u běžného piva, ale stále existuje alkohol (od 0,5 do 2%). Pivo bez alkoholu snižuje účinnost léčby, stejně jako běžný alkohol, má škodlivé účinky na játra, inhibuje produkci enzymů nezbytných pro odbourávání antibiotik a jejich odstraňování z těla. Výsledkem je, že nealkoholické pivo a antibiotika vzájemně reagují a způsobují různé toxické a alergické reakce. Může to být anafylaktický šok, kožní léze, anémie, Quinckeho edém, poškození ledvin, poškození zrakového nervu, kopřivka, selhání jater a řada dalších nebezpečných reakcí.

  Mnoho lidí nevnímá tradiční pivo jako alkohol, může ho pít v litrech i během léčby. Co říká o produktu, jako je nealkoholické pivo, které se také nepovažuje za alkohol. Ale i ty nejmenší dávky alkoholu urychlují vstřebávání léků ze žaludku a produkce jaterních enzymů se zpomaluje. V důsledku toho může být vysoká koncentrace léčivého přípravku v krvi po dlouhou dobu, což přispívá k předávkování a intoxikaci těla. Kromě toho kombinace nealkoholického piva a antibiotik působí pro některé lidi jako droga. Proto se může vyvinout přetrvávající drogová závislost. Proto je kompatibilita antibiotik s nealkoholickým pivem nemožná, nemůžete je pít společně.!

  Každý člověk má právo rozhodovat o jeho zdraví. A nikdo ho nemůže přinutit, aby se s ním zacházelo správně, pokud to nechce. Ale při rozhodování, zda je možné pít alkohol během antibiotické léčby, po jak dlouho je třeba udělat, bychom měli přemýšlet o tom, jaké to bude mít následky. Nebylo by snadnější dělat bez alkoholu po několik dní nebo týdnů, ale plně se zotavit po krátké době, než snížit výsledek léčby na nulu, a dokonce získat komplikace.

  Co se děje v těle při kombinaci alkoholu a antibiotik

  Lidské tělo je poškozeno molekulami alkoholu a antibiotik, které se vytvářejí po jejich rozpadu a kombinaci. Takže ethanol v těle se po rozdělení mění na aldehyd (toxin, který způsobuje intoxikaci těla). V případě společného podávání s léčivy, zejména antibiotiky, se zpomaluje rozklad ethanolu, což vede k jeho hromadění v krevních a jaterních buňkách, což má za následek otravu celého organismu..

  V játrech a moči dochází k nevratným procesům po takovém „koktejlu“, které zažívají obrovský stres, což se odráží v jejich práci. Játra se přímo podílejí na zpracování škodlivých látek, včetně bakterií, proti kterým byla předepsána antibiotika. Kromě toho jaterní buňky zpracovávají účinnou látku samotného léčiva i štěpený alkohol, což významně ovlivňuje jeho činnost. Při dlouhodobé expozici toxinům na jaterních buňkách se s nimi nemohou vyrovnat, v důsledku toho se v těle zadržují škodlivé látky zpět do krevního řečiště, což způsobuje závažné intoxikace celého těla. Proto zkušení lékaři společně s antibiotiky budou vždy předepisovat nejen probiotika pro střevní mikroflóru, ale také hepatoprotektiva, která chrání játra před negativními účinky..

  V případech, kdy má osoba v anamnéze chronická onemocnění, ale zároveň bere antibiotika a alkohol, je obtížné předvídat důsledky, ale v každém případě mohou být docela děsivé.

  Alkohol a antibiotika mají také negativní vliv na fungování imunitního systému, který je již po průniku patogenními bakteriemi ve špatném stavu. Alkohol, stejně jako antibiotika, snižuje obranyschopnost těla, což vede k aktivnímu množení bakterií a jejich rezistenci vůči lékům. Z tohoto důvodu může být účinek léčby nepřítomný a samotné onemocnění může progredovat..

  Trpí alkoholem a antibiotiky a lidským žaludkem. Antibakteriální léčiva, jako je ethanol, dráždí střevní sliznici, což vede k rozvoji dysbiózy. Pokud má osoba v anamnéze gastritidu nebo peptickou vředovou chorobu, pak tato kombinace zaručuje exacerbaci onemocnění.

  Vzhledem k negativnímu vlivu alkoholu a antibiotik na činnost vnitřních orgánů můžeme dojít k závěru, že je absolutně nemožné kombinovat alkohol a antibiotika, protože výsledek léčby bude minimální, ale důsledky jsou poměrně rozsáhlé a nebezpečné.

  Jak kombinovat

  Některé léky nelze nikdy kombinovat s ethylalkoholem v jakékoli dávce:

  • nitroimidazoly - Metrogyl, Metronidazol, Trichopolum, Klion, Tinidazol, Tiniba, Fazizhin;
  • skupina cefalosporinů - cefotetan, cefobid, moxalaktam, cefoperazon, cefamandol, ceftriaxon.
  • fluorochinolony - Zarquin, Levolet, Avelox, Normaks, Tsiprolet, Tsifran, Lomflox, Zoflox a další léky této skupiny;
  • aminoglykosidy - kanamycin, gentamicin, neomycin, tobramycin, framycetin, amikacin;
  • erythromycin;
  • isoniazid.

  Kolik dní po antibiotikach můžete pít s alkoholem, je možné na chvíli přerušit léčbu??

  Nejlepší je nekombinovat antibiotika a alkohol vůbec a během léčby neužívat ethanol. Pokud to z nějakého důvodu není možné a musíte konzumovat alkoholické nápoje, můžete pomocí speciální kalkulačky na alkohol vypočítat, jak dlouho po alkoholu pije antibiotikum..

  Kalkulačka alkoholu bere v úvahu hmotnost osoby, množství a sílu použitého nápoje. U mužů s hmotností 70 kg bude 100 g vodky zcela odstraněno z těla za 5,8 hodiny a 200 g piva za 1,44 hodiny.

  Je třeba poznamenat, že všechny tyto výpočty jsou přibližné a skutečná rychlost vylučování z těla závisí nejen na vlastnostech těchto chemických sloučenin, ale také na stavu ledvin, střev a jater..

  Interakce

  Reakce podobná disulfiramu během léčby antibiotiky a konzumace alkoholu se vyvíjí v důsledku blokování syntézy enzymů, které ničí molekulu ethanolu na jednoduché látky.

  Důsledkem je zvýšení koncentrace meziproduktu při rozkladu ethylalkoholu - acetaldehydu v krvi. Ethanol-metabolit acetaldehyd je toxičtější než samotný ethylalkohol.

  A nedostatek jaterních enzymů, který vznikl v důsledku toxického účinku na játra, způsobuje snížení syntézy norepinefrinu, což je důvod, proč se příznaky intoxikace následující ráno jeví jasnější a těžší tolerovat.

  Antibiotika alkohol

  Mnoho lidí se samozřejmě obává otázky, zda jsou alkohol a antibiotika kompatibilní. Opravdu, někdy může proces léčby trvat i dva měsíce nebo tak dlouho, jak je potřeba. Proč je nemožné sedět u slavnostního stolu, pít při užívání léků? Někdy toto vyrovnání děsí lidi ne méně než možnost získání komplikací v důsledku užívání antibiotik s alkoholem. Je třeba vědět, že pouze určitý počet léků netoleruje kompatibilitu s alkoholem, mohou způsobit vážné následky. Tato antibiotika při chemickém kontaktu s alkoholem zpomalují jeho rozklad, hromadí se v krvi, způsobují nevolnost, zvracení, toxické poškození ledvin, játra.

  Seznam antibiotik, s nimiž je přísně zakázáno pít alkohol, zahrnuje:

  • Ketonazol (lék k léčbě drozdu).
  • Metronidazol (aka klion, rosamet, metrogil).
  • Levomycetin (určený k léčbě žlučových cest a genitourinárního systému).
  • Furazolidon (používaný k léčbě otravy).
  • Cefotetan (používá se k léčbě bakteriálních infekcí u ORL chorob).
  • Co-trimoxazol.
  • Cefamandol.
  • Cefoperazon.
  • Tinidazol (k léčbě žaludečních vředů).

  Proč jsou alkohol a antibiotika nekompatibilní? Alkohol silně ovlivňuje metabolismus antibiotik a snižuje aktivitu jaterních enzymů, které je rozkládají. Léky jako levomecitin, tinidazol, ketokonazol, metronidazol, pokud se užívají s alkoholem, reagují s alkoholem a způsobují závažné nežádoucí účinky. Mohou se projevit různými způsoby pro každou osobu. Někteří mají nevolnost, zvracení, jiní svírají ruce a nohy, jiní se začnou dusit. Někdy může být kombinace antibiotik s alkoholem fatální.

  Proč nemůžete kombinovat alkohol s antibiotiky

  Mnoho lidí říká zákaz užívání alkoholických nápojů během léčby jako mýtus spojený s potřebou správného životního stylu nemocné osoby. Možná v tom je nějaká pravda. Je však naprosto přesně prokázáno, že následky teturamové reakce vedou k život ohrožujícímu zpomalení srdce, udušení a poklesu tlaku..

  Ukazuje se, že pro zpracování toxické látky jsou zapotřebí enzymy, které rozkládají léčivo a podporují jeho eliminaci. Alkohol blokuje produkci dehydrogenázy, takže množství toxického acetaldehydu dosáhne kritického množství.

  Tento stav se může projevit jako prudká ztráta vědomí v důsledku poklesu krevního tlaku. Podmínkou mohou být křeče, horečka, udušení.

  Následující antibiotika zabraňují rozkladu alkoholu:

  • Streptomycin;
  • Ketokonazol;
  • Trichopolum (metronidazol), ornidazol, metrogilní gel,
  • Skupina cefalosporinů - ceftriaxon, cefamandol, cefatoten;
  • Levomycetin, biseptol.

  Všechna antibiotika tetracyklinové skupiny jsou nekompatibilní (doxacyklin, metacyklin, vibramycin).

  Existují důkazy, že antibiotika nitromidazolové skupiny způsobují disulfiramovou reakci (teturam). Molekula cefalosporinu se podobá struktuře disulfiramu, proto také způsobuje podobné jevy.

  Dalším důvodem nežádoucího příjmu alkoholu je snížení antimikrobiálního účinku a toxických účinků na játra. Navíc se zvyšuje pravděpodobnost výskytu vedlejších účinků po pití alkoholu..

  Důsledky jsou pro každého individuální. Proto je lepší počkat s pitím alkoholu, až se zotaví, a experimentovat se svým zdravím..

  Současné užívání léků s alkoholem ohrožuje následující důsledky:

  • Otrava toxinem;
  • Porušení produkce enzymů v játrech;
  • Inaktivace účinné látky léčiva;
  • Neúčinnost léčby;
  • Exacerbace nemoci;
  • Alergické reakce;
  • Přetížené ledviny.

  Antibiotika zpomalují rozklad alkoholů. Výsledkem bude příští den těžký kocovinový syndrom..

  Na základě výše uvedeného se rozloučím s alkoholem, dokud se úplně nez zotavím ze své nemoci. Jinak bude mé zotavení ohroženo a šance na chytání chronické formy se výrazně zvýší. Proto.

  Účelem užívání antibiotik je zničit patogeny. V žaludku se tableta léčiva rozpustí a absorbuje do krve. Prostřednictvím cév se léky přenášejí po celém těle, pronikají do ohniska zánětu, ničí a potlačují růst bakterií.

  Poté játra začnou aktivně fungovat. Jeho úkolem je zpracovat produkty rozkladu bakterií a antibiotik a poté je pomocí vylučovacího systému odstranit z těla..

  Stručné shrnutí a doporučení

  Nyní víte, zda lze alkohol s antibiotiky použít. Mnoho lidí tvrdí, že konzumovalo alkoholické nápoje současně s antimikrobiálními látkami bez jakýchkoli komplikací. Můžeme říci, že měli jen štěstí. Nedostatek reakce u jedné osoby nemusí vždy zaručit podobný výsledek u jiné osoby..

  Postupujte podle pokynů svého zdravotnického pracovníka. Zeptejte se ho, zda je možné kombinovat předepsané ošetření s konzumací alkoholu. V případě zákazu byste se měli zdržet alkoholických nápojů. Je třeba poznamenat, že léčba antibakteriálními látkami není předepisována dlouhou dobu. Nejčastěji je průběh přijímání od tří dnů do jednoho týdne. Není to tak dlouho. Během léčby můžete být velmi trpěliví a během konzumace nemusíte konzumovat alkoholické nápoje. být zdravý!

  Prevence pohlavně přenosných nemocíNedostatek penicilinu během druhé světové války